STARCO pilngumijas riepu darba garantija


Kompānija STARCO garantē riepas darba mūžu līdz pilnam protektora nodilumam:

Riepas STARCO Unicorn

Riepas STARCO Tusker

8"

1000 motorstundas

8"

1500 motorstundas

9-10"

1500 motorstundas

9-10"

2000 motorstundas

12"

2000 motorstundas

12"

2500 motorstundas

15"

3000 motorstundas

15"

3500 motorstundas

STARCO pilngumijas riepu darba garantija

Pilngumijas riepas STARCO Tusker un STARCO Unicorn ir izstrādātas pēc jaunākās tehnoloģijas un ražotas savā STARCO rūpnīcā Šrilankā.

100% saražoto riepu tiek veikta kvalitātes pārbaude, ieskaitot skanēšanu ar ultraskaņu.

Sākot ar 2014. gadu uz katras riepas sāna tiek norādīts tās nedēļas numurs, kurā riepa ražota, kā arī visas riepas tiek marķētas ar STARCO kvalitātes pārbaudes apzīmējumu.

Pateicoties efektīvai kvalitātes kontrolei, kompānija STARCO garantē rūpniecisko defektu neesamību, kā arī riepas darba mūžu ne mazāku kā norādītajās motorstundās.

Ja gadīsies, ka riepas darba mūžs ir mazāks nekā kompānijas STARCO garantētais, tad kompānija STARCO apņemas kompensēt starpību starp garantēto un reālo riepas darba mūžu.

STARCO pilngumijas riepu darba garantija

► Zīmogs (A), (B), (C) vai (D) norāda maiņu, kura ražoja un veica kvalitātes kontroli
► Cietības atbilstība pēc Shore tiek apliecināta ar zīmogu (H)
► Iekšējo defektu neesamība (ultraskaņas skanēšana) tiek apliecināta ar zīmogu (U)

ГАРАНТИЯ ХОДИМОСТИ ШИН STARCO