Kā pareizi apkopt traktoru riepas. 2 daļa.

Regulāras pārbaudes

Kā pareizi apkopt traktoru riepas. 2 daļa.

Papildus spiediena pārbaudei, mēs iesakām veikt pilnu riepas apskati. Pārbaudiet protektoru vai tas nav sagriezts, deformējies vai tajā nav svešķermeņi (piemēram; saknes, naglas, atkritumi utt.), kuri var sadurt riepu. Pārbaudiet riepas plecu zonu, lai redzētu vai tā nav bojāta vai nodilusi. Visbeidzot pievērsiet uzmanību diskiem. Pārbaudiet vietu kur riepas borts savienojas ar disku, pārliecinieties, ka diska borts nav bojāts. Bojājums var norādīt uz to, ka riepa ir bijusi nekorekti samontēta.

Ja ir redzams kāds no uzskaitītajiem defektiem, mēs iesakām konsultēties ar riepu speciālistiem. Nepieciešams izvērtēt defekta izmērus un, galvenais, atrast risinājumus kā tos novērst.

Sadurta riepa – sarkanais karogs! Tikko Jūs ieraugāt, ka riepa ir sadurta, nekavējoties pārtrauciet traktora ekspluatāciju, pēc iespējas ātrāk nomainiet riepu! Nekad neizmantojiet mīkstu, bojātu riepu, jo tādējādi Jūs riskējat sabojāt disku un traktoru.

Sekojiet svešķermeņiem

“Svešķermeņi”, kuri var sabojāt Jūsu riepas, ir ne tikai dubļi, saknes vai naglas, kuri ir sastopami uz ceļiem, bet arī visas citas substances ar kurām riepas saskaras.

Jūs zināt, ka laikapstākļi – saule, lietus, sniegs un krusa – arī ietekmē Jūsu riepu dilšanu? Pats par sevi saprotams ir tas, ka Jūsu traktors un riepas regulāri tiek pakļauts šiem laikapstākļiem. Tādēļ mēs iesakām novietot Jūsu traktoru, dīkstāves laikā, telpā kas pasargā no laikapstākļiem. Transporta līdzekļa pasargāšana no lietus un temperatūras svārstībām pozitīvi ietekmē – ne tikai Jūsu traktoru, bet arī riepas.

Visbeidzot jāatceras, ka ķīmiskās vielas un mēslojums, kurus izmanto lauksaimniecībā, arī ietekmē riepas. Gumija ļoti ātri absorbē ķīmiskās vielas, kuras ļoti ātri var sabojāt riepas. Riepu tīrīšana pēc darba laukā, kurā izmantots mēslojums, palīdz notīrīt ķimikālijas, kuras saēd gumijas maisījumu.

Tagad, kad esat iepazinušies ar šo informāciju, parūpēties par riepām būs vieglāk. Izmantojiet šos ieteikumus, tas ir tā vērts!

Informācija no firmas BKT