Tuvojas pavasaris. Vai sagatavojāt riepas jaunai sezonai?

Ziemas laikā transportlīdzekļi un arī riepas var nostāvēt nelietotas vairākus mēnešus. Kā aizsargāt riepas, lai tās būtu gatavas jaunai sezonai? Aplūkojiet BKT padomus.

Serenjo (Itālija), 2022. gada 7. februāris.

Ziemas laikā daudz transportlīdzekļu tiek novietoti stāvvietā un netiek lietoti vairākus mēnešus. Šajā periodā BKT speciālisti iesaka noteikti parūpēties par riepām. Ir jāveic patiešām nelieli pasākumi, kas palīdz novērst transportlīdzekļa dīkstāvi un nelietderīgu laika patēriņu.

Pareiza uzturēšana un apkope var radīt ievērojamus ietaupījumus ilgtermiņā ikvienam lauksaimniecības uzņēmumam. Riepas ir svarīgs ieguldījums aprīkojumā, tāpēc ir būtiski par tām pienācīgi rūpēties. Turklāt laba riepu uzturēšanas programma nodrošina augstāku drošības līmeni un labāku veiktspēju.

Tālāk ir norādītas galvenās darbības, ko BKT speciālistu grupa iesaka veikt ziemas periodā.

 • Spiediena palielināšana riepās, kamēr transportlīdzekļi netiek izmantoti. Šādi netiek pieļauta gaisa izplūšana, transportlīdzeklim stāvot (t.i., gaisa izplūšana no riepas, kamēr tā netiek lietota), kas izraisa kaitinošu atsitienu iedarbināšanas laikā.
 • Šis ieteikums ir īpaši svarīgs kombainiem-harvesteriem, kas galvenokārt ir sezonas transportlīdzekļi. Tā kā transportlīdzekļi stāv nelietoti ilgu laiku un ir smagi, ideāli būtu tos pacelt no zemes, atbrīvojot riepas, lai uz tām netiktu balstīts nekāds svars. Var arī ik pēc laika piepumpēt riepas, lai tajās nezustu spiediens. Šādā veidā tiek samazināta gaisa izplūšana, transportlīdzeklim stāvot nelietotam.
 • Riepu spiediena pārbaude pirms sezonas sākuma un attiecīgajās tabulās norādītajām vērtībām atbilstoša spiediena iestatīšana. Āra temperatūra ietekmē spiedienu, tāpēc ir svarīgi to periodiski pārbaudīt.
 • Riepu pārbaude, lai savlaicīgi varētu veikt nepieciešamās darbības (piemēram, remontus, riepu pagriešanu u.c. darbības pirms sezonas sākuma) un nepieļautu transportlīdzekļa dīkstāvi.
 • Galvenokārt piekabēm un cisternautomobiļiem ir svarīgi grozīt (vai mainīt) riepas uz asīm. Iemesls: uz centrālās ass uzmontētās riepas parasti vairāk nolietojas. BKT speciālisti iesaka izmērīt protektora dziļumu un nodilumu, lai riepas varētu optimāli pagriezt un samainīt.
 •     Ne tikai ziemā. Kad sezona ir sākusies un tiek veikti darbi, BKT tehnisko speciālistu grupa iesaka tālāk norādītos praktiskos pasākumus, kas patiešām ir iedarbīgi.
 •   Pievērsiet uzmanību augsnes stāvoklim un paredzētajam lietojumam, lai pārliecinātos, vai tiek lietotas atbilstošas riepas. Šaubu gadījumā sazinieties ar vietējo BKT speciālistu vai tālākpārdevēju.
 •   Svarīgi ir katru dienu pārbaudīt arī to, vai riepu spiediens ir atbilstošs. To ir ieteicams vienmēr veikt ar kalibrētu manometru vai, ja iespējams, uzstādīt riepu spiediena pārraudzības sistēmas, kas nodrošina pastāvīgu pārraudzību. Tas ir nepieciešams, jo āra temperatūra var ietekmēt riepu spiedienu, un tas ir regulāri jāpārbauda.
 •   Izvēlieties riepas, kas ir atbilstošas paredzētās darbības plūsmai, ātrumam un darba apstākļiem.
 • Pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai protektorā nav ieķērušies netīrumi, un iztīriet tos. Tas ir īpaši svarīgi riepām, kuru protektori ir noslēgtāki (piemēram, braukšanai pa ceļu paredzētām riepām). Tādējādi tiks novērsta gružu iespiešanās riepas materiālā un arī iespējamie plīsumi vai dūrieni. Kopumā ir svarīgi vienmēr apskatīt riepas stāvokli, jo īpaši pārbaudīt, vai tās nav nevienmērīgi nodilušas, sagrieztas, saplaisājušas vai deformējušās.
 •   Riepu veiktspējas pārraudzība un izsekošana. Daži uzņēmumi aprēķina stundas izmaksas, uzskaitot dzinēja darbības stundas. Citi seko līdzi izmaksām, kontrolējot nobraukumu un aprēķinot kilometra izmaksas. Vēl citi aprēķina kopējo pārvadātā materiāla apjomu tonnās jeb tonnas izmaksas noteiktā laika posmā. Neatkarīgi no izmantotās metodes ir svarīgi pastāvīgi pārraudzīt apstākļus, kādos riepas tiek lietotas, to veiktspēju un ņemt vērā jebkuras izmaiņas, kas var notikt.
 • Nepieļaujiet problēmas un novērsiet bīstamas situācijas uz ceļa, gādājot, lai tiktu ievērots riepām atbilstošs ātrums.

Šie “nelielie” pasākumi ietaupa laiku un samazina izmaksas, ko rada nevajadzīga kavēšanās, kā arī sniedz iespēju atrisināt problēmas, pirms tās radušās.

Visas minētās darbības nodrošina efektīvāku un produktīvāku darbu. BKT iesaka par riepām rūpēties vienmēr, nevis tikai ziemā.

Pievienojieties BKT preses telpai: www.bkt-tires.com/ww/en/press-room

Attēlu galerija